Opłaty

Notariusz pobiera wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych, które zostało uregulowane poprzez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny.

Rachunek bankowy (wpłaty tytułem kosztów notarialnych, podatki, opłaty sądowe):
69 1050 1520 1000 0022 0613 8097

Konto depozytowe (tylko depozyty notarialne):
62 1050 1520 1000 0022 5386 4066

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.