Notariusz Poznań

Kancelaria notarialna Poznań

Notariusz Piotr Kowandy od 1992 roku prowadził Kancelarię w Poznaniu przy Placu Wolności 9.

Notariusz Andrzej Adamski od 1997 roku prowadził Kancelarię w Mosinie przy Placu 20 Października numer 9.

Od 1998 roku aż do chwili obecnej notariusze Piotr Kowandy i Andrzej Adamski prowadzą Kancelarię jako wspólnicy spółki cywilnej w Poznaniu przy ulicy F. Nowowiejskiego 59/2.

Kancelaria notarialna oferuje usługi w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres usług

  • sporządzanie aktów notarialnych (między innymi)
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • sporządzanie protokołów
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie na życzenie klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów prawa
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,